La Cooperativa Agrícola de Montbrió, avança en la modernització i la implantació de la seva nova imatge.

El projecte del nou web transmet els valors d’amor a la terra, la tradició i la qualitat dels seus productes d’una manera renovada.

Seguint aquesta modernització, i amb la intenció de contactar amb un públic més ampli i modern, el web incorpora també una eina de notícies que permet mantenir, augmentar i fer més estreta una relació activa entre Montebrione i el públic interessat pels productes de qualitat.